Biodiversiteit

Biodiversiteit op Hoeve Kazan

Wat is biodiversiteit?

Biodiversiteit, een kreet die je vaak hoort en over leest, maar wat is het nou eigenlijk? Biodiversiteit is een samenhangend geheel aan planten en dieren, bacterien en schimmels tot een robuust systeem waardoor er stabiliteit en variëteit  is tussen soorten en binnen de soorten. Ter illustratie: als er weinig bloeiende grassen zijn, zullen er geen insecten zijn, zonder insecten krijgen de kleine vogeltjes honger. Zonder goed bodemleven geen variëteit in grassen en bloemen en dus geen insecten.. maar zonder bodemleven, geen wormen dus bijvoorbeeld, geen weidevogels die de wormen maar al te graag opeten. Zelfs de schimmels en bacterien hebbe een rol en ook de bomen en heesters zijn belangrijk in de omgeving. Dus hoe meer soorten, hoe robuuster het systeem!

Je hoort en leest dat het slecht gaat met de biodiversiteit. Afgelopen decennia is de biodiversitiet met tientallen procenten afgenomen. Ik geloof die aantallen best, ik ben niet deskundig genoeg om deze aantallen tegen te spreken. Wat ik wel weet is dat je als individu op je eigen erf (of tuin) wel degelijk het verschil kan maken! Door inrichting en beplanting, door bepaalde dingen wel of juist niet te doen, door te monitoren! Op Hoeve Kazan spannen we ons op verschillende fronten in om de biodiversiteit, het systeem van levende wezens, zo robuust en rijk mogelijk te maken!

Nachtvlinders

Sinds 2021 doen we op Hoeve Kazan nachtvlindertellingen met het landelijke project BIMAG. Ongeveer 100 boeren in heel Nederland zetten tenminste 5 keer een paar led emmers op hun erf en in de weilanden of akkers om zo nachtvlinders te vangen, te determineren en te tellen, na de telling worden de vlinders weer veilig teruggezet in het land. Op deze manier proberen we met elkaar in Nederland de nachtvlinderstand weer te geven. Want wie meet die weet! We krijgen ook tips over hoe we de vlinderstand kunnen vergroten door aanplant van planten en bomen.

Bij nachtvlinders denk je al snel aan grauwe bruine diertjes die allemaal hetzelfde zijn. Niets is minder waar! In Nederland zijn een kleine 900 verschillende soorten nachtvlinders bekend en present. Niet alles komt in alle gebieden in Nederland voor en de vlindersoorten zijn ook erg seizoensgevoelig. In de winter zijn er maar een paar soorten, waaronder de, hoe kan het ook anders, de kleine wintervlinder. En de vlindertjes zijn werkelijk prachtig! Mooie kleuren, gestippeld, heel zacht, heel groot of heel klein, sommige lijken net elfjes als ze vliegen. Afgelopen 2 seizoenen hebben we op Hoeve Kazan al bijna 100 soorten gevonden, waaronder ook een paar van de Rode lijst, dus dat is helemaal bijzonder!

Weidevogels

De tendens in Nederland is dat het steeds verder achteruit gaat met de weidevogels. Wij spannen ons, net als een heleboel andere boeren, in om deze achteruitgang te stoppen en hopelijk zelfs om te buigen naar een weer robuust ecosysteem voor de vogels. Op Hoeve Kazan doen we dit een mix van verschillende maatregelen. Allereerst doen we op ruim 50% van ons land aan kruidenrijk grasland, dit is grasland vol met bloemen en diverse grassen dat pas na 15 juni weer bewerkt (grasmaaien) mag worden en er mag alleen stromest op. Die 15 juni wordt bij ons vaak weken later doordat er zoveel vogels zitten. Daarnaast zetten we bij ons land in de Bovenkerkerpolder het slootpeil zeker 50 centimeter hoger, zodat de slootkant lekker nat wordt waardoor de vogels makkelijk voedsel kunnen zoeken uit de bodem. Een paar percelen beheren we juist weer met extensief beweiden, in het vroege voorjaar mogen hier een aantal koeien (groot of klein) op om het gras wel weg te eten, maar niet de nesten vertrappen. Juist kieviten houden van dit meer open weidelandschap. In januari/ februari proberen we de ruige stromest uit de potstal uit te rijden. Proberen, want als het land te nat is beschadigen we te veel en dat wil je ook niet. Zodra we mogen maaien gaan we eerst met de vrijwilligers het land in om te kijken waar er  nog nesten zijn, dan maken we een tekening voor de loonwerker, die kan dan slingerend om de nesten heen de eerste snede maaien. De variatie in hoog en laag gras is dan weer ideaal voor de kuikens.

Kruidenrijke graslanden

Erfbeplanting

Bodem