Benefiet voor de Kieviet

Het eerste “Benefiet voor de Kieviet”, in de mooiste polder van Nederland!

ZATERDAG 23 JUNI as.

Een culinaire polder BBQ van Hoeve Kazan op locatie!

Wij hebben in de Bovenkerkerpolder (tussen Uithoorn en Amstelveel) een aantal percelen land liggen, waar we, net als veel andere boeren uit deze polder, proberen zo veel mogelijk weidevogels te laten foerageren, te laten broeden en de kuikens vliegvlug te laten worden, zodat deze kuikens het jaar erop ook weer terugkomen en als de tijd daar is, ook weer zelf voor nageslacht zorgen! Een groot deel van onze koeien loopt hier lekker buiten te grazen.

De Bovenkerkerpolder is een prachtige plek om te zijn: een groene oase van rust, omgeven door de ‘stad’, ingesloten tussen kassen, wegen, etc. En toch is deze ‘stedelijke’ polder een van de beste weidevogelgebieden van Nederland! Een heuse kraamkamer van grutto’s, kieviets, tureluurs, verschillende (zeldzame) eenden soorten, graspiepers, gele kwikstaart en noem maar op. Afgelopen voorjaar was het aantal nesten t.o.v. 2017 weer toegenomen en het uitkomstpercentage was bijna 85%! Dit is enorm veel!

De boeren in de polder nemen hiervoor maatregelen die bedrijfsmatig geld kosten: het water in de sloot gaat omhoog, het gras blijft veel langer staan dan gebruikelijk, etc. Vanuit de overheid krijgen we hiervoor een vergoeding. En natuurlijk wordt je als boer gewoon blij om te doen wat je kunt voor het behoud van de weidevogels en daar ook de resultaten van ziet!!

Er zijn echter nog veel meer maatregelen mogelijk om het de weidevogel nog meer aangenaam te maken: kruidenrijk gras, inheemse bloemen, goed bodemleven, op meer plaatsen hoger waterpeil.

We willen u graag kennis laten maken met deze prachtige plek! En met de weidevogels, die rond dit tijdstip ongeveer wel uitgebroed en de kuikens vliegvlug zijn, maar nog niet vertrokken naar het zuiden…En met het verhaal van de weidevogel in Nederland en het belang van het beheer in de Bovenkerkerpolder! En wat is er nu fijner dan om met elkaar te eten op deze prachtige plek!

Vorig jaar was zo het idee geboren voor het eerste “Benefiet voor de Kieviet”. Genieten van het heerlijke eten, van de prachtige plek, van de nieuwe ontmoetingen en de interessante gesprekken. Met verschillende ondernemers hebben we de koppen bij elkaar gestoken om een mooie avond neer te zetten voor u! dit was een zeer geslaagde avond, vandaar op herhaling!

Op deze 2de benefiet hebben we een culinaire polder BBQ, deze wordt bereid door Martijn Postma van Boerin en de Kok (www.boerinendekok.nl). Uiteraard met vlees van onze Limousinrunderen. Natuurlijk houden we rekening met speciale dieetwensen. We houden we dit boergondisch feestmaal weer op locatie! We mogen eten bij Boerin Marie van Boerderij Bouwlust in Nes a/d Amstel ((http://www.ruimtezinbijboerderijbouwlust.nl ). Bij mooi weer eten we midden in de polder, bij slecht weer verhuizen we naar binnen.. een naar gezellige eetzaal omgetoverde schuur.

De opbrengst van het diner wordt gebruikt om de weidevogels te supporten! Doel is om meer kruidenrijke, vochtige weiden in de Bovenkerkerpolder te realiseren. Er is geld nodig om het waterpeil op meer verschillende plekken hoger te zetten en om de weilanden in te zaaien met inheemse weidebloemen voor meer biodiversiteit.  Juist het gebrek aan vochtige, kruidenrijke graslanden die laat worden gemaaid, is een van de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van de weidevogels. Het feit dat er in de Bovenkerkerpolder alleen maar meer weidevogels zijn gekomen, is misschien wel het geheim van het succes van de vogels!

Voor we gezamenlijk aan de gedekte tafel gaan, heten wij u van harte welkom op op het bedrijf van Marie José met een heerlijk drankje. Tevens zal Mark Kuiper (onze weidevogeladviseur) een en ander vertellen over  het belang van de weidevogels en het beheer in de Bovenkerkerpolder en waar het nog beter kan.

Alles op een rijtje:

  • Tijdstip: ontvangst om 18.00 uur, einde rond 22.00 uur
  • Kosten: € 40,- p.p. incl. welkomstdrankje en koffiearrangement na het diner.
  • Let op: losse drankjes rekent u die avond af (middels het spaarvarken)
  • Het spaarvarken is ook tevens de fooienpot 🙂
  • Parkeren: op het erf, er is ruimte genoeg.
  • Heeft u dieetwensen? Geef deze tijdig door, dan kan de kok er rekening mee houden!
  • Aanmelden en/ of vragen:  info@hoevekazan.nl
  • Na aanmelden ontvangt u de factuur, zodra deze betaald is ontvangt u uw toegangsbewijs met benodigde informatie (adres etc.).