Benefiet voor de Kieviet

DOOR ALLE HECIEK EN ONTWIKKELINGEN INZAKE HET CORONAVIRUS IS ER IN 2020 HELAAS GEEN BENEFIET VOOR DE KIEVIET. HOPELIJK IN 2021 WEER EEN MOOI NIEUW EVENEMENT TEN BEHOEVE VAN DE WEIDEVOGEL